JOKA

Journalistiska bildarkivet

Suomeksi | På svenska

MUSEIVERKET
Samlings- och informationstjänster
Sturegatan 2a, PB 913,
00101 Helsingfors

Kontaktuppgifter


Bildförfrågningar:
ti–fre 10–15 (stängt 22.12.2016–9.1.2017)
tfn. +358295 33 6127
joka@museovirasto.fiFrågor om verksamheten och samlingarna inom JOKA:


Mari Aaltonen
samlingsassistent
bildförfrågningar
tfn. +358295 33 6127
mari.aaltonen@museovirasto.fi
Besöksadress: Ljungmovägen 6, 01380 Vanda
Postadress: Ljungmovägen 6, 01380 Vanda
Kirsi Kekki
konservator
tfn. +358295 33 6123
kirsi.kekki@museovirasto.fi
Besöksadress: Ljungmovägen 6, 01380 Vanda
Postadress: Ljungmovägen 6, 01380 Vanda
Outi Finni
amanuens
tfn. +358295 33 6128
outi.finni@museovirasto.fi
Besöksadress: Sturegatan 2a, 00510 Helsingfors
Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors
Raija Linna
amanuens
tfn. +358295 33 6124
raija.linna@museovirasto.fi
Besöksadress: Sturegatan 2a, 00510 Helsingfors
Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors
Inkamaija Iitiä
intendent
tfn. +358295 33 6125
inkamaija.iitia@museovirasto.fi
Besöksadress: Sturegatan 2a, 00510 Helsingfors
Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors
Joanna Maltzeff
amanuens
tfn. +358295 33 6105
joanna.maltzeff@museovirasto.fi
Besöksadress: Ljungmovägen 6, 01380 Vanda
Postadress: Ljungmovägen 6, 01380 Vanda
Registret för personal: http://henkilot.nba.fi/?Lang=SV